Deze disclaimer is van toepassing op onze website, www.canefield.com. Door het bezoeken van onze website en/of het gebruik van de aangeboden informatie stemt u in met de voorwaarden van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen specifieke product- en dienstvoorwaarden en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van de producten en diensten.

1. Gebruik van onze website

De informatie op onze website dient uitsluitend als algemene informatie. Hoewel we zorgvuldigheid betrachten bij het samenstellen en onderhouden van de website, kunnen we niet garanderen dat de informatie altijd juist, volledig en actueel is. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onderbrekingen op de website.

2. Informatie van derden, producten en diensten

Links naar websites van derden betekenen niet dat we de aangeboden producten of diensten aanbevelen. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites. Het gebruik van deze links is voor eigen risico.

3. Gebruik van informatie

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aangeboden informatie op onze website blijven bij ons. Het is niet toegestaan deze informatie te kopiƫren, downloaden of openbaar te maken zonder onze toestemming. U mag de informatie wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

4. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om de informatie op onze website, inclusief deze disclaimer, op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.

5. Toepasselijk recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.